תביעה ייצוגית: איך זה באמת עובד

תביעה ייצוגית: איך זה באמת עובד

תביעה ייצוגית (או ליתר דיוק "תובענה ייצוגית") הוא הליך, שבו אדם אחד תובע בשם קבוצה. ההגיון בכך, קיים כאשר אנשים רבים נפגעו מדבר מסויים, אך הנזק קטן יחסית לכל אחד בפני עצמו. קטן במידה כזו, שלא משתלם לכל נפגע בפני עצמו להגיש תביעה. התביעה הייצוגית גם מועילה בכך לנפגעים וגם מקלה על המערכת המשפטית, ביחס למצב של הגשת תביעות מרובות באותו נושא.

בחירת תובע ייצוגי

ראשית, צריך להיקבע "תובע ייצוגי". זה הוא אותו אדם, אשר ייצג את כל הקבוצה. למעשה, המצב הוא כאילו אדם ספציפי זה מגיש תביעה עבור עצמו ובמקביל, התביעה ותוצאותיה הם גם בשם הקבוצה כולה.

הכרה בתביעה כייצוגית

בית המשפט חייב להכיר בתביעה כתביעה ייצוגית. מגישי התביעה צריכים לשכנע את בית המשפט, שאכן יש כאן מקרה מיוחד שעומד בשורת קריטריונים. בין השאר, בית המשפט ינסה לוודא כי התביעה מוגשת בתום לב וכן שהפיצוי הנדרש במסגרת התביעה מתאים להיות אחיד עבור כל חברי הקבוצה.

מעורבות היועץ המשפטי לממשלה

היועץ המשפטי לממשלה מעודכן על פי החוק בכל התביעות מסוג זה. הוא גם מעורב באופן פעיל במהלך התביעה ובמתן חוות דעת על הסדרי פשרה ועל בקשות הסתלקות מתביעה.

מהלך המשפט

שלב זה עשוי להיות שלב מורכב ורב תהפוכות, מסיבות מובנות. כבר בתחילתו, ייתכן שהנתבע יגיב לכך שהתביעה התקבלה כייצוגית, בהצעת פשרה. זאת, בכדי למזער את הנזקים התדמיתיים מפרסום תקשורתי מתמשך, לגבי מהלך התביעה הייצוגית. כמובן, גם בכדי לצמצם את הסכומים שהוא עשוי להידרש לשלם, אם התביעה תתקבל. במקרה שבו הצעת הפשרה תתקבל, התביעה עשויה להסתיים בשלב זה. מצד שני, פשרות עלולות לסבך את המצב, מאחר שהן לרוב מותאמות על ידי הנתבע, ספציפית לפי האינטרסים של "התובע הייצוגי" ולא של הקבוצה. כתוצאה מכך, מתקבלות פעמים רבות פשרות שמתאימות לתובע הייצוגי, אך לא מספקות את הקבוצה. עוד שינוי דרמטי עשוי להתרחש במהלך שלבי המשפט, אם התובע הייצוגי לא מעוניין להמשיך.

מתן פסק דין

לבסוף, כמו בכל משפט, ייתקבל פסק דין. בית המשפט ייקבע במה יחוייב הנתבע וכיצד עליו ליישם זאת, כלפי כל חברי הקבוצה. פסק הדין מחייב את כל הקבוצה, באופן כזה שגם אם התוצאה של התביעה הייצוגית לא נראתה להם, הם לא רשאים להגיש תביעה אישית באותו נושא. התובע הייצוגי הוא מתוקף תפקידו בין חברי הקבוצה שיוציאו זמן רב במיוחד סביב המשפט. לכן, אם זוכים בתביעה, בית המשפט קובע גם פיצוי מיוחד עבורו וכן תשלום שכר הטרחה לעורך הדין שייצג אותו.

לסיכום

תובענה ייצוגית מתאימה למקרים מעטים יחסית של תביעות. עם זאת, היא כלי עזר חשוב להגנה על צרכנים מול חברות ענק או על אזרחים מול מוסדות ממשל חזקים. כדאי לזכור שמסלול משפטי כזה קיים.

 

כתיבת תגובה

סגירת תפריט
נגישות